Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2007

Χωρίς ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ για λίγες μέρες


Λόγοι ανωτέρας βί(δ)ας μας υποχρεώνουν να απέχουμε από τη blogόσφαιρα.
Θα τα πούμε σε λίγες (ελπίζω) μέρες.

Hasta la vista.
Au revoir.
Τα λέμε.