Σάββατο, 7 Ιουλίου 2007

Η «επικίνδυνη» γλώσσα των SMS


Το πολύ ενδιαφέρον σημείωμα είναι του Χρίστου Χαραλαμπόπουλου από τη «SportDay»:

Η γλώσσα κινδυνεύει από τα γραπτά μηνύματα που ανταλλάσσουν οι νέοι μεταξύ τους. Η άποψη ακούστηκε πρώτη φορά όταν έγινε φανερό ότι τα SMS αποτελούν τη νέα μόδα στην επικοινωνία μεταξύ των εφήβων και των νέων. Μία μόδα που έγινε κατάσταση και πεδίο σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Η γλώσσα των SMS για πολλούς είναι μια γλώσσα κωδικοποιημένη, χωρίς κανόνες στη γραμματική και την ορθογραφία, που δημιουργεί εκφράσεις οι οποίες περνούν στην καθομιλουμένη, κάνοντας τη γλώσσα να μοιάζει –μερικές φορές– με γρύλισμα.

Σύμφωνα με μία μελέτη που εκπόνησε μια εκπαιδευτική επιτροπή στην Ιρλανδία, τα SMS αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για την αγγλική γλώσσα, που θεωρείται και μία από τις απλούστερες στον κόσμο. Το πόρισμα της ιρλανδικής επιτροπής σημειώνει ότι ο εθισμός στα SMS δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για τον γραπτό λόγο (ορθογραφία, συντακτικό, χρήση σημείων στίξης κ.λπ.) όσο και για τον τρόπο σκέψης και έκφρασης των μαθητών. Οι Ιρλανδοί ερευνητές, σε συνεργασία με την ιρλανδική επιτροπή εξετάσεων, εξέτασαν τα γραπτά κείμενα και τις εργασίες που έκαναν κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς 15χρονοι μαθητές σε διαφορετικά σχολεία της χώρας.

Οι αδυναμίες που εντόπισαν στην ορθογραφία, στο συντακτικό αλλά και η επιλογή των συντομότερων δυνατών απαντήσεων, με χρήση των απλούστερων λέξεων, οδήγησαν τους Ιρλανδούς ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η χρήση της φωνητικής ορθογραφίας και τα ελάχιστα ή καθόλου σημεία στίξης στα γραπτά μηνύματα αποτελούν απειλή για τον παραδοσιακό γραπτό λόγο. Οι Ιρλανδοί έφηβοι στα γραπτά μηνύματα που αντάλλασσαν στα κινητά τους χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη γλώσσα, σύντομες φράσεις, αρχικούς χρόνους και περιορισμένο λεξιλόγιο, παράγοντες που δεν αφήνουν τον λόγο να ευδοκιμήσει.

Το ζήτημα της γλώσσας που χρησιμοποιείται στα γραπτά μηνύματα και τα greeklish, η φωνητική απόδοση των ελληνικών λέξεων με λατινικούς χαρακτήρες, απασχόλησε τους φοιτητές του Δημοσιογραφικού Εργαστηρίου του Τμήματος ΜΜΕ του Παντείου Πανεπιστημίου. Η έρευνα που διεξήγαγαν (σε νέους 17-15 ετών) και δημοσιοποιήθηκε στο ηλεκτρονικό τους περιοδικό Π@π@κι (http://www.papaki.panteion.gr) αποκάλυψε μια εικόνα που θα μπορούσε να ήταν και χειρότερη.

Το 40% των ερωτηθέντων απάντησε ότι γράφει τα μηνύματά του στα ελληνικά, τηρώντας τους γραμματικούς κανόνες -κι ας πληρώνει παραπάνω χρήματα γι' αυτή του την «εμμονή», μια που η πιστή συμμόρφωση στους κανόνες συνεπάγεται συνήθως περισσότερες λέξεις και άρα περισσότερα μηνύματα. Στη χρήση συντομογραφιών και συμβόλων καταφεύγει το 25%. Ανάλογο ποσοστό χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Οσο για το υπόλοιπο 10%, αυτό δήλωσε ότι χρησιμοποιεί «άλλη γλώσσα», ίσως έναν δικό του κώδικα επικοινωνίας.

0 χόρεψαν μαζί του: